Aktivity školy na školský rok 2021/2022:

 

September - Jún:

 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022
 • Návšteva SZŠ Slobody, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022
 • Knižnica – Humenská 9, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022

September:

 • Jesenná vychádzka do okolia ( 1. a 6. trieda)

Október:

 • Minimaratón – v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
 • Spev bez hraníc- Staré mesto Košice
 • Slovo bez hraníc – Staré mesto Košice
 • Jesenná turistická vychádzka do okolia (3. – 6. trieda)

November:

 • Planetárium (1. – 6. trieda)
 • Súťaž IV. Kolo v predčitateľskej gramotnosti Hravé písmená, v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ

December:

 • Mikuláš
 • Vianočné tvorivé dielne

Január:

 • Zimná vychádzka do okolia (1.- 6. trieda)

Február:

 • Karneval
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30

Marec:

 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Jarná vychádzka

Apríl:

 • Recitačná súťaž Janka Uličanského
 • Návšteva Kositu
 • Návšteva Jazdiarne
 • Predplavecký kurz (4. – 5. trieda)

Máj:

 • Kreslenie na chodník v rámci mesta Košíc
 • Návšteva  centa Environmentálnej výchovy – KOSIT  Kokšov Bakša

Jún:

 • MDD
 • Návšteva Botanickej záhrady