Kolektív MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

 • PaedDr. Marta Hrušková - Riaditeľka školy
 • Ela Koritárová - Učiteľka
 • Michaela Čepkeová - Učiteľka
 • Jana Lojová - Učiteľka
 • Mária Kavečanská - Učiteľka
 • Valéria Palkóová - Učiteľka
 • Zuzana Zdráhalová - Učiteľka
 • Janka Suchá - Učiteľka
 • Eva Šimková - Učiteľka
 • Bc. Martina Grimplíniová - Učiteľka
 • Ing. Andrea Toporová - Učiteľka
 • Gabriela Šimková - Učiteľka
 • Mgr. Lucia Magurová - Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Monika Vargová - Hospodárka
 • Mgr. Lucia Mihok - Vedúca ŠJ
 • Jana Plajdičková - Upratovačka
 • Mária Nagyová - Upratovačka
 • Lucia Matisová - Upratovačka
 • Terézia Stajková - Upratovačka
 • Cherubína Onoferová - Kuchárka
 • Valéria Janitorová - Kuchárka
 • Monika Chlebanová – Kuchárka
 • Eva Schwarzová - Kuchárka