Kontakt

Adresa: Materská škola, Nešporova 28, 040 11 Košice

Riaditeľka materskej školy: PaedDr. Marta Hrušková

Telefón:

Riaditeľka školy: 055/6740 743

Konzultačné hodiny:

Pondelok-Štvrtok: od 11:00 - 12:00 hod.

Piatok: podľa dohody

Hospodárka školy: 055/6426 511                                                                

Školská jedáleň: 055/6426 538

E-mail: ms.nesporova@netkosice.sk

Web

 web stránka: www.msnesporova.sk

 Administrátor stránky: Mgr.Katarína Onoferová: katka.onofer@gmail.com

Čísla účtov

Školné poplatky: IBAN: SK13 5600 0000 0093 0900 1002. 

Stravné poplatky: IBAN: SK75 5600 0000 0093 0900 9004.

SRRZ - Rodič. združenie pri MŠ: IBAN: SK14 0900 0000 0004 4267 9815.

Kontaktujte nás