Projekty v školskom roku 2019/2020:

  • Školka Ježka Separka
  • Projekt na rozvoj predčitateľskej gramotnosti: "Hravé písmená"