Naša materská škola spolupracuje s inštitúciami:

  • Základná škola Kežmarská 30
  • SZŠ Slobody
  • Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie. Spolupracujeme s Mgr. Janou Pankuchovou.
  • Centrum voľného času
  • Základná umelecká škola - koncerty
  • na pôde našej materskej školy realizujeme vystúpenia Uja Ľuba
  • spolupracujeme s ustanovizňou Kids academy pri výučbe Anglického jazyka prostredníctvom vyškolených lektorov.
  • Nádácia pre deti Slovenska - Grantový program Dôvera: www.nds.sk/programy-detail/grantovy-program-dovera/ :