Profil verejného obstarávania

Materská škola Nešporova 28, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d.) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).