Zverejňovanie zmlúv

Uplatňovanie zákona č.546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zverejňované na Verejnom registri odberateľských vzťahov:  zmluvy.egov.sk